Team Viastory

Take care

En opeens ziet de toekomst er heel anders uit. Met een virus dat de wereld in zijn greep houdt en het sociale leven ontwricht. Dat zelfs de meest verontrustende klimaatomstandigheden naar de achtergrond dringt. We houden afstand in de winkel en onze adem in. We maken ons zorgen om de mensen die ons lief zijn. We voelen dat het leven straks niet zomaar verder gaat. We zoeken naar houvast in een verwarrend ondertussen. En we bewegen naar iets moois.

Want juist nu, in deze spannende tijden, zien we de wereld met andere ogen. We vinden de kracht om echt iets te veranderen. Wat we niet voor mogelijk hielden, blijkt toch te kunnen. We tonen liefde en compassie. Waardering voor wat de ander doet. Saamhorigheid en behulpzaamheid. We zijn dankbaar voor al die mensen die zorgen voor andere mensen. Voor de meesters en juffen die hun leerlingen chattend door de lesstof coachen. Voor iedereen die belangeloos iets voor een ander doet.

Die mooie gebaren stemmen ons hoopvol. Optimistisch over elkaar en over de toekomst. Met datzelfde optimisme zijn we onverminderd hard aan het werk. We worden innovatiever. Gebruiken al onze energie, ideeën en creativiteit om elkaar te helpen. Samen creëren we positieve impact. We zijn er, voor elkaar, en voor jou.

Take care
Team Viastory

Meer artikelen.