Viastory

Viastory gecertificeerd als B Corp

MAASTRICHT – Betrokken en bevlogen bij waar wij goed in zijn én wat de wereld nodig heeft, voelden we het in 2019 tot in het diepste van onze vezels: onze stap moet de volgende zijn. Na zeven jaar is Viastory volledig verveld en tegelijkertijd in het hart onveranderlijk gebleken. Met al wat we kunnen, voor dat wat er echt toe doet. Omdat we niet alleen het beste bedrijf van maar vooral ook voor de wereld willen zijn.

Eind vorig jaar startten we het meest veelomvattende assessment voor inclusief en duurzaam ondernemerschap. Vanaf 7 december 2020 mag Viastory Creative Agency zich officieel B Corp noemen. Een kroon op het betekenisvolle werk dat we verrichten. Het bewijs dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. En een belofte voor de toekomst, omdat we ons hiermee aansluiten bij een wereldwijde beweging van bedrijven van Patagonia tot Triodos tot Tony’s Chocolonely.

“Het bewijs dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen”

Toos Hofstede

We voldoen aan de hoogste normen voor sociaal en duurzaam ondernemerschap. En toch verandert dat aan wat we doen maar heel weinig. We leefden het al, deden het al. Wel voelen we ons gesterkt om er vaker en meer over te vertellen. En met onze opdrachtgevers en partners te blijven werken aan positieve groei, die niet ten koste gaat van maar in het voordeel werkt van de wereld. Zo geven we met onze keuzes de toekomst vorm.

VIA999-11-tussenbeeld-B

Wat is een B Corp?

B Corp is het meest gewaardeerde internationale assessment op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De enige fundamentele wijze van certificeren waarbij niet een product of dienst maar de volledige organisatie op duurzaamheid getoetst wordt. Gecertificeerde B Corps, zoals Patagonia, Ben & Jerry’s, Auping en Tony’s Chocolonely zetten zich in voor waardecreatie in plaats van louter winstmaximalisatie. Tijdens het assessment zijn we positief getoetst op de pijlers: Governance, Employees, Community, Environment en Clients. Om B Corp te worden hebben we ook onze statuten aangepast, waarin we verklaren dat het bedrijfs- en maatschappelijke belang bij ons hand in hand gaan. Viastory is vooralsnog het enige bedrijf in Limburg dat B Corp gecertificeerd is.

“Viastory is vooralsnog het eerste bedrijf in Limburg dat B Corp gecertificeerd is”

Luc Wassen

 VIA999-11-Logos

Impact

People, planet, profit: in alles wat doen streven we naar balans en positieve groei. We laten ons hierin leiden door de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, die de wereld tot een betere plek maken in 2030. In ons geval creëeren we de meeste impact met het werk dat we met en voor onze klanten maken: van de duurzaamheidsstrategie voor industriële wasserij Nedlin tot campagnes om laaggeletterdheid tegen te gaan, om de zorg beter te waarderen of woningen te isoleren.

We werken voor de meest circulaire woonwijk van Europa en de meest duurzame bakker van Nederland. Zijn kwartiermaker voor gelijke kansen in het onderwijs, organiseren een inclusieve vrijheidsmaaltijd en maken ons hard tegen discriminatie. En om onze maatschappelijke impact nog meer kracht bij te zetten besteden we jaarlijks structureel tenminste 5% van onze tijd onbetaald aan maatschappelijke projecten, zoals Maas Cleanup, de Vrijheidsmaaltijd en Earth Ambassadors. Dit staat los van de tijd die collega’s buiten werktijd besteden aan vrijwilligerswerk.

Voortdurend in ontwikkeling

B Corp mag dan wel de kroon op ons werk zijn, wij beschouwen het vooral als een extra stimulans. Als een lat die we steeds hoger leggen, om het beter te doen voor de wereld om ons heen. Het B corp assessment nam een jaar tijd in beslag. Het toonde ons dat we al heel veel zaken goed op orde hadden, maar leerde ons ook dat we nog niet klaar zijn. We willen de komende jaren samen met onze klanten en leveranciers onze ecologische voetafdruk verminderen en maatschappelijke impact vergroten.

Zelf B Corp worden?

Wij helpen ondernemers die zelf overwegen B Corp te worden graag. Of het nou is om ze te overtuigen óf om ze de weg te wijzen binnen het omvangrijke assessment. 

Neem contact op met Toos.

Meer artikelen.