Viastory

WE GO BEYOND BLAH BLAH BLAH

Maart is #BCorpMonth, die dit jaar in het teken staat van de campagne #wegobeyond. De campagne daagt ons uit om te laten zien waarom Viastory kiest voor een impactvolle koers. En hoe wij concreet het verschil maken. Want onze B Corp-certificering is zoveel meer dan een keurmerk. Het is de lat die we steeds hoger leggen om het beter te doen voor de wereld om ons heen.

We go beyond because…
Ondernemen is per definitie een maatschappelijke activiteit. Als bedrijf ben je afhankelijk van de maatschappij. Je maakt gebruik van wegen en snelle wifi. Je timmert je meubels van hout dat iemand anders voor je kapt, of print je mooie plannen op papier. Je medewerkers zijn opgeleid aan scholen die de samenleving betaalt. Maar je oefent er ook invloed op uit. Je creëert banen, bedenkt oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd, en zorgt voor nieuwe kennis.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid onze klanten bewust te maken van hun maatschappelijke context. Wie deze context kent, begrijpt en weet te incorporeren in organisatie en merk, is namelijk beter in staat echt duurzame verbindingen te leggen met relevante stakeholders. En uiteindelijk is dat waar communicatie om draait.

“Het is onze verantwoordelijkheid om onze klanten bewust te maken van hun maatschappelijke context”

Toos

Of het nou gaat om consumentenvertrouwen, kansengelijkheid, energiearmoede, klimaatverandering, de ‘war on talent’, ketentransparantie of inclusiviteit: aan de basis van iedere communicatiestrategie liggen de maatschappelijke ontwikkelingen die direct of indirect van invloed zijn op onze klant. Verhelderen van deze ontwikkelingen draagt bij aan een bredere bewustwording van wat er speelt. En het stimuleert een nieuwe manier van denken over de invloed die je als organisatie en als merk uitoefent. Zo werken we samen aan positieve groei. Groei die niet ten koste gaat, maar in het voordeel werkt van de wereld.

We go beyond by…
Met de communicatie-oplossingen die we ontwikkelen kunnen onze klanten zich sterker positioneren in zowel markt als samenleving. Een uniek en onderscheidend verhaal maakt het (toekomstige) klanten en medewerkers makkelijker om voor ze te kiezen. De relaties die ze aangaan zijn duurzamer, de impact die ze maken groter.

Iedere dag opnieuw dagen we onszelf en onze klanten uit een stapje verder te gaan. Om werk te maken van diversiteit op de werkvloer. Om hun juridische expertise in te zetten om de Maas rechten te geven. Om meer mensen enthousiast te krijgen voor de zorg of techniek. Om lokaal in te kopen en over te stappen op duurzame energie.

“Iedere dag opnieuw dagen we onszelf en onze klanten uit een stapje verder te gaan”

Hanneke

Uiteindelijk zijn het onze klanten die echt ‘beyond’ gaan. Nedlin maakt het verschil met de meest duurzame wasserij van Europa. Nextview door volop te investeren in een inclusieve en diverse werkvloer. Oostwegel Collection door cultureel erfgoed in stand te houden. VISTA college door oog te hebben voor het talent in de regio, PIDZ door te zorgen voor meer handen aan het bed. Boels Zanders door een petitie op te stellen voor een schone Maas en Volta Limburg door het voortouw te nemen in de Limburgse energietransitie. De Domijnen door cultuur toegankelijker te maken voor een breder publiek. BirthVR door te blijven innoveren op het gebied van pijnverlichting tijdens de bevalling.

En zelf? Naast het agenderen van maatschappelijke thema’s steken we graag onze handen uit de mouwen, bijvoorbeeld voor een schonere Maas. Jaarlijks besteden we structureel tenminste 5% van onze tijd onbetaald aan maatschappelijke projecten, zoals Maas Cleanup en de Vrijheidsmaaltijd. We geven studenten een werkplek om te leren van onze kennis én onze fouten. We lunchen samen en vleesloos. En we pakken, als het even kan, de fiets.

Let’s all go beyond!
Ondernemers die zelf overwegen om B Corp te worden helpen we graag. We wijzen de weg binnen het omvangrijke assessment. En wie twijfelt, geven we graag dat laatste zetje 😉 Nieuwsgierig? Neem contact op met Toos.

Meer artikelen.