Provincie Limburg

Duurzaam Thuis

De Provincie Limburg helpt huurders en woningeigenaren met een lening hun huis te verduurzamen. Maar hoe breng je die lening onder de aandacht? En hoe motiveer je mensen om in en rondom hun huis aan de slag te gaan? In het voorjaar van 2020 ontwikkelen we een campagne en website om de stimuleringsregeling ‘Duurzaam Thuis’ onder de aandacht te brengen. Daarbij zetten we in op ‘egomotieven’ voor ‘ecogedrag’: geld besparen én voor het milieu zorgen, twee vliegen in één klap. 

Situatie

De Provincie Limburg wil de verduurzaming van de Limburgse woningmarkt versnellen door tot en met maart 2022 €150 miljoen aan stimuleringsgelden in te zetten. Geen subsidie, maar een lening onder gunstige voorwaarden, bedoeld voor zowel huur- als koopwoningen. Starters en bewoners van woningen met een laag energielabel vormen een belangrijke doelgroep. Indirect draagt de provincie met de regeling bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving. Ook wil de provincie het bewustzijn en de kennis over duurzaam wonen en verbouwen graag vergroten. 

“We zetten in op ‘egomotieven’ voor ‘ecogedrag’: geld besparen én voor het milieu zorgen, twee vliegen in één klap.”

Toos Hofstede

Strategie & concept

We ontwikkelen een strategie op basis van ‘ego-motieven voor eco-gedrag’. Dat lijkt misschien verrassend. De aarde gaat ons aan het hart, dat weet iedereen die ons bureau een beetje kent. Een strategie over het belang van duurzaamheid ligt daarom voor de hand. Maar we weten óók dat mensen moeilijk te motiveren zijn voor het collectief belang, de lange termijn, of zaken buiten hun eigen omgeving. Mensen zijn van nature gericht op concrete voordelen voor zichzelf en hun naasten, hier en nu. 

Daarom leggen we de nadruk op geld besparen, langer zelfstandig wonen en de nieuwste technologische snufjes. Andere motieven, zoals milieuwinst, komen ook aan bod, maar minder nadrukkelijk. Onze communicatie bestaat uit inspiratie én activatie. Mensen moeten eerst het belang van hun investering inzien, voor ze overgaan tot het afsluiten van een lening. We kiezen een positieve toon, schetsen herkenbare situaties en nemen drempels weg. Zo zetten we mensen in beweging.

Campagne

We ontwikkelen een publiekscampagne die we Limburg-breed inzetten. We vragen Sven Franzen, bekend van illustraties in de Volkskrant, voor het campagnebeeld en leggen een positieve koppeling tussen het ego-motief en de eco-oplossing. De accenten van de campagne verschillen per plaats, afhankelijk van het publiek. We kiezen een mediamix waarmee we Duurzaam Thuis buiten én bij mensen thuis onder de aandacht brengen, met radiocommercials bij Qmusic en L1, een abricampagne, reclamemasten, een postercampagne en social media. 

B-Extra-beelden-2

Voor intermediaire organisaties en stakeholders, zoals gemeenten en installateurs, ontwikkelen we een toolbox om huurders en woningeigenaren te enthousiasmeren. Ook organiseren we, samen met de Provincie Limburg, informatiebijeenkomsten. Daarnaast ontwikkelen we een heldere en overzichtelijke campagnewebsite die inspiratie, informatie en kennis ontsluit. 

B-Extra-beelden-3

DUU_krantmockup_2

De website biedt bezoekers een helder overzicht van de maatregelen die zij zelf kunnen treffen en benadrukt de voordelen die dat oplevert. Ook lichten we het proces van oriëntatie naar lening in drie eenvoudige stappen toe. Limburgers die al eerder hun huis met een lening van Duurzaam Thuis verduurzaamden, zetten we in als ambassadeurs. Want wie is er geloofwaardiger dan een tevreden bewoner?

a__28_

SKOO20200615-5888

Coproductie

Voor de campagne Duurzaam Thuis werken we nauw samen met het team van de Provincie Limburg. Zo wordt de campagne een echte coproductie met de inhoudelijk deskundigen daar, waarin we elkaar scherp houden en het product optimaliseren. De stimuleringsregeling loopt nog tot maart 2022. Door die lange looptijd is er volop ruimte om in overleg met de provincie bij te sturen. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen en brengen de regeling op relevante momenten extra onder de aandacht.

 

Duurzaam Thuis gezin

 

Meer projecten.