Columbus earth center

Earth Ambassadors

IEDEREEN DIE ZICH INZET HET VANDAAG BETER TE DOEN DAN GISTEREN, EN MORGEN BETER DAN VANDAAG, NODIGEN WE UIT ZICH AAN TE SLUITEN BIJ DE EARTH AMBASSADORS.


Samen maken we van kleine stappen een grootse beweging. We komen samen om elkaar te leren kennen. Er is ruimte voor discussie en debat. Voor reflexie. De uitdagingen waarmee de aarde wordt geconfronteerd, kunnen we niet alleen oplossen. Ze zijn systemisch en daarom zijn samenwerking en verbinding cruciaal. Iedereen doet mee vanuit zijn of haar eigen discipline of interessegebied. Dat kan simpelweg door te laten zien dat je onze visie van een gedeelde verantwoordelijkheid voor onze aarde, ons thuis, deelt. Nóg fijner is het natuurlijk als je een actieve rol wilt spelen.

KOM IN ACTIE!

AMBASSADORS LEVEREN OP DIVERSE MANIEREN HUN ACTIEVE BIJDRAGE. WE WISSELEN KENNIS EN ERVARING UIT EN WERKEN IN EARTH LABS AAN NIEUWE OPLOSSINGEN. WAT WE SAMEN ONTWIKKELEN, WORDT VERTAALD NAAR CONCREET AANBOD OM PUBLIEK TE INSPIREREN, BELEIDSMAKERS TE OVERTUIGEN, EN ONDERNEMERS OVER DE STREEP TE TREKKEN.

1
EARTH LABS

De Earth Labs bieden de Earth Ambassadors de mogelijkheid om oplossingen te ontwikkelen voor specifieke (duurzaamheids)vraagstukken. Hiervoor wordt de brede expertise gebuikt van de Ambassadors. We roepen de Earth Ambassadors op zogenoemde cases voor te dragen en vragen de community daaraan een bijdrage te leveren. Een van de cases binnen de Earth Labs wordt de invulling van de Columbus Earth Expo (opening begin 2020) om bezoekers van de film ‘Earth our planet, our home’ actief te betrekken bij de schaarste van onze grondstoffen en de kansen die er liggen. Welk handelingsperspectief bieden we bezoekers en hoe zetten we aan tot nadenken en actie?

2
EUROPEAN OVERVIEW FORUM

Het European Overview Forum zoekt naar manieren om het Overview Effect toe te passen in de strijd voor duurzaamheid. Het is opgericht tijdens het Overview Symposium in november 2017 en is afgeleid van het Amerikaanse Overview Institute.

3
AMBASSADOR MEET-UPS

De meet-ups staan in het teken van ontmoeting en verbinding en vinden afwisselend bij Columbus earth center en bij Ambassadors plaats. Denk aan locatie-bezoeken, rondleidingen, presentaties of lunchbijeenkomsten. Een afwisselend programma waarbij het vergroten en versterken van het netwerk centraal staat.

4
EARTH (AMBASSADORS) DAY 22 APRIL 2020

In het kader van Earth Day organiseren we jaarlijks een inhoudelijk (netwerk)event voor en met Ambassadors.

 

MEEDOEN? NEEM DAN CONTACT OP MET TOOS HOFSTEDE

EARTH AMBASSADORS
LINKEDIN
FACEBOOK

JAARPROGRAMMA


Meer projecten.