Columbus earth center

Earth Ambassadors

Deel jij onze liefde voor de aarde? Dan nodigen we je van harte uit je aan te sluiten bij de Earth Ambassadors. Samen met Columbus earth center bouwt communicatiebureau Viastory aan een community voor iedereen die zich inzet het vandaag beter te doen dan gisteren, en morgen beter dan vandaag. Earth Ambassadors wisselen kennis en ervaring uit en werken samen aan nieuwe oplossingen. Zo maken we van kleine stappen een grootse beweging.

Earth Ambassador

Interdisciplinaire community

De uitdagingen waarmee de aarde wordt geconfronteerd, kunnen we niet alleen oplossen. Ze zijn systemisch en daarom zijn samenwerking en verbinding cruciaal. Iedereen doet mee vanuit zijn of haar eigen discipline of interessegebied. Dat kan simpelweg door te laten zien dat je onze visie van een gedeelde verantwoordelijkheid voor onze aarde, ons thuis, deelt. Nóg fijner is het natuurlijk als je een actieve rol wilt spelen.

Earth Talk Trias Energetica (LR)-51

Meet-ups

Samen programmeren we op actuele thema’s. We houden regelmatig meet-ups, die in het teken staan van ontmoeting en verbinding. De meet-ups vinden afwisselend bij Columbus earth center in Kerkrade en bij Ambassadors plaats. Denk aan locatie-bezoeken, rondleidingen, presentaties of lunchbijeenkomsten. Een afwisselend programma waarbij het vergroten en versterken van het netwerk centraal staat.

“Er is echt behoefte aan een Limburgbreed netwerk op het gebied van duurzaamheid om kennis en ervaring uit te wisselen”

Iris van Wanrooy – EMMA Safety Footwear

Earth Talk Trias Energetica (LR)-30

Earth Talk Trias Energetica (LR)-43

Earth Talks

Ook organiseren we Earth Talks. In de eerste, tevens lancering van het netwerk, hielden poolreiziger en klimaatjournalist Bernice Notenboom en duurzame kippenboer Ruud Zanders een inspirerend verhaal over wat er mis is met onze omgang met de aarde en hoe het beter kan. Samen met Columbus earth center dachten we na over de invulling van het te ontwikkelen Earth Lab. Met die expositie bieden we bezoekers van de film ‘Earth. Our Planet Our Home’ verdieping én handelingsperspectief. 

“Dit netwerk helpt verbinding te maken tussen gelijkgestemde bedrijven waarbij duurzaam ondernemen centraal staat. Dit versnelt innovatie, vergroot bewustwording en helpt onze maatschappij toekomstbestendig te maken”

Nick op den Buijsch – Paperwise

De tweede Earth Talk droeg als titel ‘Het bos als duurzame superheld’ en mondde uit in een Tienpuntenplan voor de aanplant van 2 miljoen bomen in Limburg, dat we aanboden aan Hubert Mackus, gedeputeerde van de Provincie Limburg. Tijdens de derde Earth Talk hebben we gewerkt aan verduurzaming van de Trias Energetica, de belangrijkste strategie voor duurzaam bouwen. Het manifest ‘Limburg (ver)bouwt de toekomst’, aangeboden aan wethouder Dion Schneider van Kerkrade, roept op tot duurzaam bouwen: energiezuinig, gezond en natuurinclusief.  

Nieuwsgierig naar de volgende Earth Talk of onze andere activiteiten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief of houd het programma van Columbus in de gaten.

Earth Talk Trias Energetica (LR)-9

Columbus earth center

Onze activiteiten vinden merendeels plaats bij Columbus earth center: een neutraal terrein dat veel mensen aanspreekt en een pluriform publiek aantrekt. De oplossingen die we samen ontwikkelen, deelt Columbus vervolgens met het brede publiek, bijvoorbeeld straks in het Earth Lab. Zo inspireren we een steeds grotere groep mensen, overtuigen we beleidsmakers, en trekken we ondernemers over de streep. 

Meedoen? Graag!

Neem contact op met Toos Hofstede. Zij vertelt je graag hoe je actief aan het netwerk kunt bijdragen. 

 

 

Meer projecten.