CNME Maastricht en regio

#levedenatuur

Elkaar leren kennen

“Onze website is gecrasht. Kunnen jullie ons misschien helpen?” Directeur Lara Klaassen belt in juni 2015 met deze vraag naar Viastory. We leggen haar uit dat we CNME graag helpen, maar dat we niet simpelweg de website zullen aanzwengelen. Als we de kans krijgen, willen we CNME écht helpen met de grote communicatie uitdagingen die er bij de organisatie zijn.

Maar dat kunnen we pas als we weten wie CNME daadwerkelijk is. We gaan op zoek naar de ‘ziel’ van de organisatie, waarbij we in een intensief proces alle medewerkers betrekken. Het blijkt dat CNME zich vrij bescheiden aan de buitenwereld presenteert. De veelzijdigheid van de organisatie is bij het grote publiek nog veelal onbekend.

Meer dan educatie

CNME staat voor centrum voor natuur- en milieueducatie. Maar eigenlijk doet deze naam onvoldoende recht aan alles wat de organisatie uitvoert in de dagelijkse praktijk. Educatie is weliswaar in al haar activiteiten vervlochten, heel evident bij de lessen die ze geeft op scholen en indirect bij het ecologische beheer dat CNME verzorgt. Maar CNME staat vooral voor de handen uit de mouwen steken. Voor samenwerken, samen leren én kennis en ervaring delen. De mensen die er werken willen draagvlak creëren voor duurzaam handelen. Dit doen ze door burgers, bedrijven en overheden te betrekken bij hun natuurlijke leefomgeving. CNME vervult hierbij een centrumfunctie als kennis- en samenwerkingspartner. In alles wat het CNME doet, streeft ze naar duurzame impact.

Gedateerde uitstraling

CNME houdt zich sinds haar oprichting in 1995 al bezig met thema’s als milieu, duurzaamheid, participatie en sociale innovatie, onderwerpen die alleen maar aan maatschappelijke actualiteit en interesse hebben gewonnen. Toch lukt het de organisatie onvoldoende hier de vruchten van te plukken. Dit heeft meerdere oorzaken, van een versnipperde, nog niet altijd geprofessionaliseerde organisatie tot het onvermogen op een goede manier te communiceren wat de waarde is van de organisatie.

Dit onvermogen is vooral zichtbaar bij de sterk gedateerde website, die nog het best te omschrijven is als een encyclopedie. Een vergaarbak waar iedere medewerker van CNME vanuit zijn of haar expertise zoveel mogelijk informatie deelt. Dit wordt gedaan met de beste bedoelingen, maar enerzijds zie je door de bomen het bos niet meer en anderzijds blijven verschillende aspecten, zoals het ecologisch beheer dat CNME verzorgt en de Natuurtuinen Jekerdal, juist onderbelicht.

Alles is communicatie

De intensieve zoektocht met de organisatie naar de ziel van CNME levert een duurzame communicatiestrategie op. Deze basis laat onder andere zien dat eigenlijk alles wat CNME doet een communicatieve waarde heeft. Iets waar ook de medewerkers zich meer bewust van moeten worden en in dit proces wordt een eerste symbolisch belangrijke stap gezet in de betrokkenheid met het ondertekenen van de belofte op de Sint Pietersberg.

Kennis en inspiratie

Viastory begeleidt CNME het eerste jaar in de uitrol van de communicatiestrategie, waarbij de website als belangrijkste grote project wordt ontwikkeld. Wederom in nauwe samenwerking met de organisatie zelf en een van onze vaste creatieve partners, ontwikkelt Viastory voor CNME een volledig nieuwe online omgeving, met een eigentijdse uitstraling die veel beter past bij de huidige praktijk van de organisatie. Het toont op een heldere manier waar CNME mee bezig is en wat de organisatie voor bedrijven, scholen en particulieren kan betekenen.

“Het CNME gelooft in de veerkracht van de natuur en in het oplossend vermogen van mensen”

Lara Klaassen

Maar zeker zo belangrijk: de nieuwe website biedt een inspirerende omgeving waar bezoekers kunnen kennismaken met de wereld van CNME. Mensen worden gestimuleerd mee te denken én te doen door de activiteiten van CNME aansprekend te presenteren. Bovendien biedt het magazine-deel #levedenatuur interessante interviews en artikelen die de brede blik van CNME tonen. Een blik op de wereld die groter is dan CNME, maar waarin ze wel een belangrijke centrumrol vervult te midden van diverse partners.

De basis gelegd

Hoewel het oorspronkelijk niet is beoogd, blijkt tijdens het ontwikkelen van de website dat deze metamorfose niet compleet is zonder de verandering van het logo. De oude knopen passen simpelweg niet bij de nieuwe jas. Een jas die als gegoten zit bij CNME anno nu en die draagbaar is in alle seizoenen. Met de nieuwe website is CNME er nog niet. De hedendaagse uitstraling zal een grotere groep aanspreken en mensen inspireren. Deze vertaalslag zal nu moeten worden doorgevoerd in de andere communicatiemiddelen en in het programma van CNME. Zodat nóg meer mensen worden betrokken en een bijdrage willen leveren aan een groenere en duurzamere wereld. Leve de natuur!

 

Meer projecten.