WWF

Natuurkracht


 

Wat zou de natuur doen? Een simpele vraag. Een vraag waarmee we de natuur als bondgenoot neerzetten, ook in het geval van hoogwater. Geen tegenstander tegen wie je je moet verdedigen, maar een kracht die kan helpen zorgen dat mens en dier veilig zijn. Natuurkracht!

De uitdaging

NMF Limburg, Limburgs Landschap, ARK, Natuurmonumenten en WWF hebben, met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij, de handen ineengeslagen in een programma voor hoogwaterveiligheid in Limburg. Ze zetten daarbij in op de ontwikkeling van natuurlijke oplossingen (Nature Based Solutions) en willen burgers, bedrijven, beleidsmakers overtuigen de natuur als uitgangspunt te nemen in dagelijkse keuzes, beleid en investeringen. 

Maar hoe doe je dat? Met welk campagneconcept vergroot je de bewustwording van het belang van natuurlijke oplossingen onder burgers? Hoe geef je alle partners daarbinnen een plek? En waarmee zet je de eigen kanalen van de partners zo effectief mogelijk in?

De natuur is het antwoord

Nature Based Solutions zijn dé ultieme strategie om tot waarachtig duurzame oplossingen te komen voor de waterproblematiek. Daarvan zijn ook wij overtuigd. Toch leven we in een tijd en systeem dat vooral kiest voor ‘betonnen’ oplossingen. De klassieke retoriek in de bestrijding van een systeem is ‘tegen’ zijn, overtuigen, kritische massa mobiliseren, en activisme promoten. In dit vraagstuk lijkt ons dit geen heilzame weg. We willen overheden mee hebben in plaats van in de weerstand. We kiezen daarom voor een andere weg. Niet die van de overtuiging en ‘het moet anders’, maar de weg van een simpele vraag die leidt tot waarachtig nieuwe antwoorden:

 

De campagne en het merk dat we ontwikkelen gaat over deze vraag. Een vraag waarop de antwoorden leiden tot een vitaal en breed gesprek over de natuur als oplossing voor veel van de ontwerpvragen en uitdagingen waar we als samenleving mee leven. Een vraag die leidt tot nieuwe inzichten in ‘hoe het ook kan’, tot een nieuwe gezamenlijke taal en tot verbinding tussen de organisaties die het project trekken. Het nieuwe fonds geven we de nieuwe naam: Natuurkracht. Iedereen is immers diep van binnen een natuurkracht, en dat besef willen we graag aanwakkeren.

 

 

 

 

Meer projecten.