Antidiscriminatievoorziening Limburg

Over jou, over mij

Complex thema

“Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de provincie Limburg.” Zo luidt de inleidende tekst op de website van ADV. Een organisatie met een belangrijke taak in onze samenleving. Een organisatie die veel tijd en energie stopt in voorlichting en het deskundig behandelen van meldingen. Maar, zo schetst directeur Peter van Loon, ook een organisatie die onvoldoende naamsbekendheid heeft en te weinig zichtbaar is.

Bovendien constateert hij dat de drempel voor het maken van een melding vaak nog te hoog ligt. Een interessante uitdaging rond een complex thema, waarbij de naam van de organisatie ook nog eens niet de gemakkelijkste is.

Over jou, over mij

Viastory voert verschillende gesprekken met de medewerkers van ADV en leest veel literatuur en rapporten over discriminatie. Een van de belangrijkste opmerkingen tijdens de gesprekken is: “Je weet pas wat het is om gediscrimineerd te worden als je tot een minderheid behoort.” Tijdens het onderzoek verschijnt ook een rapport over het huidige vestigingsklimaat in Nederland, dat de afgelopen jaren behoorlijk is verslechterd. Limburg komt hier niet goed uit en een van de genoemde redenen is de verharding die plaatsvindt in de samenleving. Voor Viastory een belangrijk signaal dat discriminatie veel verder reikt dan je in eerste instantie denkt. Discriminatie raakt ons allemaal en gaat daarmee over jou en over mij.

Delen van ervaringen

De insteek voor ADV wordt daarmee anders en de vraag die in de communicatie voorop wordt gesteld is: wat doet discriminatie met ons? Het gaat bij discriminatie niet alleen om de slachtoffers, maar om de gevolgen voor iedereen. In de communicatie dient dit centraal te staan en vanuit die gedachte heeft Viastory verschillende middelen uitgewerkt die uitnodigen tot het delen van ervaringen. Het delen van ervaringen zorgt ervoor dat de discussie op gang wordt gebracht en dit maakt mensen bewust van de gevolgen van discriminatie.

Menselijk gezicht

De huidige website van ADV functioneert prima als informatiepunt, maar nodigt niet uit tot het doen van een melding. Bovendien zit er een grote kloof tussen niets doen en het maken van een melding, die door veel mensen wordt ervaren als het doen van aangifte. De mogelijkheid om ervaringen te delen en van daaruit eventueel de stap te maken naar een melding, bestaat nog niet. Viastory ontwikkelt daarom de website ‘Over jou, over mij’, waar verschillende mensen hun ervaring delen in tekst of op film. Een site met een menselijk gezicht die discriminatie dichtbij brengt en die uitnodigt tot het delen van ervaringen.

“Bedacht, ontwikkeld én in razend tempo uitgevoerd. Veel dank Viastory”

Peter van Loon

VR Experience

De opmerking dat je pas weet wat het is om gediscrimineerd te worden als je tot een minderheid behoort, blijft doorklinken bij Viastory. Hoe kun je ervoor zorgen dat de boodschap die tijdens de vele voorlichtingsmomenten van ADV wordt verteld ook écht overkomt? Viastory bedenkt en ontwikkelt hiervoor de Virtual Reality Experience. Met een 3D-bril ervaart iemand levensecht hoe het voelt om gediscrimineerd te worden. De kijker wordt als het ware hoofdpersoon in drie verschillende scenes, waarbij heel subtiel en onderhuids wordt gediscrimineerd. Juist die subtiliteit zorgt bij veel mensen ervoor dat ze zich plotseling realiseren dat ze zelf ook discrimineren. Wees dus gewaarschuwd.

 

Meer projecten.