Nedlin

Sustainability Program

Als familiebedrijf beseft Nedlin dat de wereld van morgen vraagt om slimme oplossingen voor maatschappelijke, ecologische en economische vraagstukken. Zij zet dan ook vol in op duurzame innovatie. Al drie generaties lang. In het voorjaar van 2018 is Nedlin klaar voor de volgende stap en vraagt Viastory te helpen met het opstellen van een Sustainability Program. Een inspiratiedocument waarin we de ambities van Nedlin op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen presenteren en we inzichten bieden voor de uitvoering en communicatie ervan in de toekomst.

Integrale aanpak

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, houden rekening met de maatschappelijke effecten van hun activiteiten. Dat geldt voor alle bedrijfsprocessen: zowel voor inkoop, productie, verkoop en onderhoud als voor HRM, marketing en communicatie. Daarom is MVO geen project, maar een integrale visie op de kernactiviteiten van een bedrijf. Dat maakt MVO per definitie een taak die op de schouders rust van alle medewerkers. Voor de mensen aan de mangel, in de vrachtwagen of op kantoor.

Draagvlak creëren is dan ook belangrijk en daarom starten we dit traject met het delen van kennis over het thema, waarbij we partners en inspirerende bedrijven uitnodigen te vertellen over de wijze waarop zij met duurzaamheid omgaan.

“De dingen die we doen, menen we oprecht en die moeten goed zijn”

Stef de Win

Nulmeting en stakeholderanalyse

Parallel aan de kennis- en inspiratiesessies voeren we een nulmeting en stakeholderanalyse uit. Naast de ISO 26000 richtlijn, gebruiken we de Sustainable Development Goals als uitgangspunt om te bepalen waar het bedrijf nu staat en duiden waar echt het verschil kan worden gemaakt. Een zestal thema’s bepalen de agenda:

MVO Thema 1.
Transparante keten

MVO Thema 2.
Energie efficiënt

MVO Thema 3.
Slimme logistiek

MVO Thema 4.
Duurzame werkomgeving

MVO Thema 5.
Verantwoord aanbod

MVO Thema 6.
Samen delen

 

Samen het verschil maken

Onder de thema’s hangen ambitieuze doelstellingen die op hun beurt weer richting geven aan diverse grote en kleine duurzaamheidsprojecten. Projecten die worden geïnitieerd en geadopteerd door medewerkers uit de diverse lagen van de organisatie. Hiervoor organiseren we onder meer een inspirerende kick-off bijeenkomst bij het Columbus earth center in Kerkrade. Nadat de medewerkers de indringende film ‘Earth – our planet, our home’ hebben gezien, delen we de ambities met elkaar en gaan we in diverse werksessies samen aan de slag.

Van plan naar resultaat

Duurzaamheid en MVO vast op de agenda’s van medewerkers krijgen, vraagt om geduld en doorzettingsvermogen. Met een paar overleggen en inspiratiesessies ben je er helaas niet. Juist door te starten met het formuleren van overzichtelijke, kleine projecten houden we het behapbaar en leuk. Het siert Nedlin niet alleen dat ze dit geduld heeft willen opbrengen, maar eveneens dat zij haar medewerkers het vertrouwen en de verantwoordelijkheid heeft durven geven hun eigen projecten vorm te geven.

Na de sessie bij Columbus volgen diverse interne sessies waarin we de projecten nader concretiseren. We gaan van dromen, naar doen en dagen elkaar uit in kaart brengen wat de daadwerkelijke impact is. Wie bereiken we, hoeveel besparen of verminderen we? Hoe krijgen we onze stakeholders en andere collega’s mee? En juist door te werken met heldere kaders en deadlines, lukt het iedereen om vier maanden na de kick-off de eerste resultaten te presenteren.

Ook voor de presentatie van de resultaten kiezen we een inspirerende locatie: het United World College Maastricht. Een locatie die niet geheel toevallig gekozen is overigens. Net als Nedlin heeft het United World College Maastricht de ambitie en wilskracht om vanuit het niets iets moois tot stand te brengen. Hier worden studenten niet alleen voorbereid op hun eindexamen, maar leren ze als zorgzame wereldburgers ook respectvol om te gaan met elkaar en met de gemeenschap om zo de wereld te veranderen. Om hen hierin te steunen, heeft Nedlin ervoor gekozen zich voor een periode van drie jaar als sponsor te committeren aan UWC Maastricht. Deze sponsoring valt binnen het Sustainability Program onder het thema ‘Samen delen’.

Continu proces

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een continu proces. Het Sustainability Program moet dan ook worden beschouwd als een inspiratiebron. Een startschot. De feitelijke projecten worden voortdurend samen met werknemers, klanten en leveranciers vormgegeven. Het is daarbij belangrijk ook in communicatief opzicht de juiste stappen te zetten. Naast het betrekken en activeren van de eigen organisatie, is het zaak klanten en andere stakeholders bij het beleid te betrekken. Dit gebeurt face-to-face, middels het delen van journalistieke content op de eigen website en door jaarlijks een magazine uit te brengen waarin verantwoording wordt afgelegd over bepaalde resultaten op het gebied van duurzaamheid.

Meer projecten.