Gemeente Maastricht

Thuis in Maastricht

Thuis voelen in de buurt

Ontwikkel een communicatiestrategie voor de achttien ‘aandachtswijken’ in Maastricht voor de komende twee jaar. Dit was de oorspronkelijke opdracht van Gemeente Maastricht. Maar als niet veel later de volledige wijkaanpak van de stad op de schop gaat en steeds meer zaken aan bewoners zelf moeten worden overgelaten, blijkt dat de daadwerkelijke vraag een hele andere is. Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich thuis voelen in hun buurt en dat ze invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving?

Deze vraag vormt de basis voor het platform Thuis in Maastricht. Het onderzoek dat Viastory doet, wijst uit dat bewoners tot dan toe amper aan bod komen op bestaande digitale kanalen. De informatie die is gericht op bewoners blijft summier en feitelijk. De bezieling die bijvoorbeeld wel is terug te vinden op de website van de VVV – gericht op toeristen –, ontbreekt totaal op de platforms voor bewoners.

Actuele thema’s

Alle 43 buurten van de stad hebben op Thuis in Maastricht een eigen pagina. Bewoners vinden hier alle informatie gebundeld over hun buurt. Met een combinatie van informatie, actualiteit, opinie en portretten is de website aansprekend voor een brede doelgroep. Bij de ontwikkeling van Thuis in Maastricht is sterk rekening gehouden met de actuele thema’s die spelen in onze samenleving. Het platform sluit aan bij onderwerpen als sociale cohesie, participatie en duurzaamheid.


Ruimte voor bewoners

Maar het belangrijkste van Thuis in Maastricht is het feit dat dit platform ruimte biedt voor de bewoners zelf. Het biedt bewoners de mogelijkheid hun verhaal en hun kennis te delen, een gezicht te geven aan de buurt en het heft in positieve zin weer zelf in handen te nemen. Thuis in Maastricht is ontwikkeld en bedacht met de bedoeling dat het volledig kan worden teruggegeven aan de stad.


Opleidingstraject

Voordat het platform wordt teruggegeven aan de stad, begeleidt Viastory een intensief traject van twee jaar, waarbij redacteuren en fotografen uit elke buurt worden geworven, opgeleid en begeleid. Ook wordt voor de eerste fase een professionele stadsreporter aangetrokken voor achtergrondverhalen en reportages.Eerlijke kijk op Maastricht

Thuis in Maastricht biedt een eerlijke kijk op de stad en haar bewoners. De website doet recht aan de initiatieven die er al zijn en biedt bewoners de mogelijkheid actief een bijdrage te leveren of zich te laten inspireren. Met het platform krijgt de bewoner een stem en daarmee hopelijk ook het gevoel dat het mogelijk is samen met de buurt zaken voor elkaar te krijgen. En of je je vervolgens ergens thuis voelt, bepaal je natuurlijk altijd zelf.

Meer projecten.