MosaLira

Vergroot je wereld

Goed onderwijs voor alle aan haar toevertrouwde leerlingen: dat is de missie van MosaLira, de overkoepelende stichting voor 21 scholen en onderwijsvoorzieningen in Maastricht. Om die missie te kunnen volbrengen, ontwikkelt de organisatie in een uitvoerig traject een koersplan dat antwoord geeft op de vragen: Wat betekent goed onderwijs voor ons? En wat is ervoor nodig omdat te geven? Wat vinden wij belangrijk in de wereld van de toekomst? 

Als dat koersplan er eenmaal ligt, dienen nieuwe uitdagingen zich aan. Want hoe vertaal je zo’n plan naar een aansprekend verhaal dat leerkrachten en directeuren kunnen inzetten in hun dagelijkse werkzaamheden? En hoe stimuleer je, aan de hand van je verhaal, de verbinding tussen ouders en leerkrachten, tussen leerlingen en hun omgeving? 

Een nieuw verhaal in woord en beeld

Viastory ontwikkelt samen met MosaLira een inspirerend en richtinggevend verhaal en de bijbehorende communicatiestrategie. We geven het verhaal de titel ‘Vergroot je wereld’, omdat leerlingen, medewerkers én MosaLira zelf voortdurend in ontwikkeling zijn. In de doorvertaling naar concrete middelen maken we strategische keuzes die zorgen voor wendbaarheid én herkenbaarheid. Dat begint met de nieuwe huisstijl die zorgt voor eigenheid en verbinding: scholen kunnen de elementen op hun eigen manier inzetten, maar zijn altijd herkenbaar als onderdeel van het grotere geheel. 

Speels én serieus

Ivo Straetmans, Art director bij Viastory: “De nieuwe huisstijl is levendig en speels, maar toch serieus. De ‘gevouwen’ letters in het logo staan symbool voor de volwassen wereld met al zijn brieven en notities én voor de vrijheid om te spelen en te leren. Om jezelf te zijn. Want bij MosaLira is er voor iedere leerling een passende school, voor iedere medewerker een passende plek.”

C---Stijl-MosaLira

Om de verbinding tussen de scholen verder te versterken maken we een plattegrond die inzichtelijk maakt hoe de MosaLira-scholen Maastricht kleuren. De plattegrond helpt de scholen zelf, maar ook ouders om zicht te krijgen op het rijke onderwijsaanbod van de stichting en stimuleert doorverwijzing binnen de eigen organisatie. Zo vergroten we de wereld ook intern.

B---Slider-Krant-1 B---Slider-Krant-2 B---Slider-Krant-3

 

Nieuwe online omgevingen

Op digitaal vlak ligt er eveneens een behoorlijke uitdaging. We brengen de 21 schoolwebsites, de corporate website en het intranet in lijn met het nieuwe verhaal en de nieuwe uitstraling. Ze dienen ‘Vergroot je wereld’ te gaan ademen, in alle opzichten. In de communicatie naar ouders, leerlingen en medewerkers. In elke fase van het traject gaan we op de Rijnlandse manier te werk, zoals ook MosaLira dat doet. We nemen de tijd en betrekken de scholen bij alles wat we doen. Zo vergroten we, stap voor stap, de wereld van medewerkers, leerlingen en ouders – en en passent ook die van ons. 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe schoolwebsites gaan we zorgvuldig te werk. Communicatie moet de scholen niet teveel afleiden van hun kerntaak: het geven van goed onderwijs. Gebruiksvriendelijkheid is daarom doorslaggevend in onze keuze tussen de verschillende systemen die in gebruik zijn. Samen met SchouderCom ontwikkelen we een platform dat de scholen makkelijk kunnen onderhouden en dat tevens aansluit op het ouderplatform dat reeds gebruikt wordt. 

We zorgen voor hiërarchie in het aanbod en maken de strategische keuze voortaan over ‘kindcentra’ te spreken, parallel aan de ambitie van de gemeente Maastricht. Die keuze is vooruitstrevend en ambitieus: passend bij MosaLira én bij ons bureau. De komende tijd bouwen we het platform uit tot elke school zijn eigen website heeft. Dan komt ook de overkoepelende MosaLira-website aan bod.

Meer projecten.